TOKA-KAI Exhibition


I will participate in TOKA-KAI exhibition.

Feb.5.2020 ~ Feb.17.2020

The National Art Center Tokyo
(Roppongi,Tokyo)